2023

Rekonštrukcia domu smútku I UHROVEC

Štúdia skupiny rodinných domov I TRENČÍN

Štúdia rodinného domu I TRENČÍN

Štúdia parkovacieho domu I TRENČÍN

Rekonštrukcia rodinného domu I TRENČÍN

Štúdia dvojdomu I TRENČÍN

2022

Rekonštrukcia rekreačnej chaty I NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

2021

Urbanistická štúdia rodinných domov I TRENČÍN

Štúdia rekonštrukcie RD I EISENSTADT

Štúdia rekonštrukcie RD I MORAVSKÉ LIESKOVÉ

2020

Štúdia rekreačnej chaty I OPATOVÁ NAD VÁHOM

Štúdia rodinného domu I TRENČÍN

Rodinný dom I BRATISLAVA

2019

Štúdia bytového domu  I OPATOVÁ NAD VÁHOM

Projekt rodinného domu I LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúdie rodinných domov I TRENČÍN

Štúdia polyfunkčného domu I TRENČIANSKE TEPLICE

2018

Architektonická štúdia rodinného domu I NOVÁ DUBNICA

2017

Projekt chalupy I DOLNÁ SÚČA  

Urbanistická štúdia obytnej zóny I NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

2016

Projekt rodinného domu I HORNÉ SRNIE

2015

Štúdia rodinného domu I HORNÉ SRNIE

Projekt rodinného domu I DUBNICA NAD VÁHOM

2014

Rekonštrukcia rodinného domu I HORNÉ SRNIE

2013

Štúdia horskej chaty I TRENČÍN