Vo svojej tvorbe uplatňujem poznatok, že vo svete nič neexistuje oddelene, všetko so všetkým súvisí a vzájomne sa ovplyvňuje. Nie je to len vzťah urbanizmu, architektúry a interiéru, ale predovšetkým vzťah človeka a priestoru, ktorý trvale obýva. Pri návrhu sa snažím tvoriť modernú architektúru a interiér, ktorý súčasne odzrkadľuje dobu a miesto, na druhej strane je šitý na mieru klientovi, ktorý bude takýto priestor obývať. Cieľom je vytvoriť harmonický životný priestor, ktorý bude miestom regenerácie a radosti, kde sa cítite stopercentne dobre a každý deň čerpáte novú silu na zdravý a šťastný život. Kladiem dôraz na detail, estetiku a funkčnosť, s prihliadnutím na požiadavky investora a jeho finančné možnosti.